Category: Herne Katha May 5, 2022

कोसी - नदीका कथा

नदी छेउमा नै मानव सभ्यता उत्पति भयो रे । त्यस यता मान्छे नदीसँगै बगिरहेको छ । जीवन दिने पनि नदी, जीवन लिने पनि नदी ।